Ozerband.com - Özerband Müşteri Memnuniyet Anketi

  MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRME ANKETİ
  Customer Satisfaction Assessment Questionnaire
  Müşteri Firma

  Customer
  Tarih

  Date
  İlgili Bölüm/Kişi

  Concerned Depart./Person
  Form No

  Form No
   
        Müşteri memnuniyeti sağlamayı ön planda tutan firmamız , bu doğrultuda yapacağı çalışmalar için değerli görüş ve  önerilerinize ihtiyaç duymaktadır.

        Our company, which gives priority to customer satisfaction providing as one of its objects, requires your valuable thoughts and offers in terms of our workings.
        Aşağıdaki değerlendirme bölümünü doldurarak , firmamıza göndermenizi önemle rica ederiz.

        We would request you of sending back this form filling assessment parts out.
  Saygılarımızla,

  Kind Regards
   
  Telefon:

  Phone:
  ÖZERBAND Limited Company
  Faks:

  Fax:
   Erol GÖKSU
  Yönetim Temsilcisi
  E-mail:

  E-mail:
   
  Bizlere verdiğiniz bilgiler sizlere daha iyi hizmet vermemizi sağlayacaktır, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.

  Informations are presented by you will make us going through development better on our service, thank you for your participation.
  Değerlendirme Kriterleri

  Assessment Methods
  Çok Kötü

  Too Insufficient
  Kötü

  Insufficient
  Orta

  Average
  İyi

  Sufficient
  Çok İyi

  Too Sufficient
  Satın Alma

  Purchasing
  Firmamız hakkındaki genel bilgi düzeyiniz

  Your general knowledge level about our company
  Temas edilecek kişilerin bilinmesi ve ulaşılabilmesi

  To be known and reached for whom to make contact
  Yeni ürünlerde teklif verme hızımız

  Our speed ability for offer on new products
  Yeni ürünler için fiyat ve numune verme hızımız

  Our speed ability for presenting price and sample on new products
  Fiyat esnekliğimiz

  Our price flexibility
  Lojistik

  Logistics
  Doğru ve anlaşılır bilgi akışı

  Correct and understood data flow
  Ürünlerimizin ambalaj ve etiketleme kalitesi
  Packaging and labelling quality on our products
  Sevkiyat performansımız
  Our shipping performance
  Kalite Kontrol

  Quality Control
  Kalite Performansımız

  Our Quality Performance
  Ürün dosyaları ihtiyaçlarını karşılama düzeyimiz

  Our ability for meeting requirements on PPAP
  Kalite problemlerine yaklaşım hızımız

  Our approach ability on quality issues
  Teknoloji düzeyimiz

  Our technology level
  Düzeltici faaliyetlere katılma düzeyimiz

  Our cooperation ability for correction actions
  Ürünlerimiz veya Firmamız Hakkındaki Eleştirileriniz :

  Your comments about our products or company
  Önerileriniz :

  Your offers
  Müşteri Yetkilisi Tarafından Doldurulacak

  Should be signed out by customer authorized persons
  Tarih

  Date
  Bölüm

  Department
  Yetkili

  Authorized
       
       
       
  F.75 YAYIN TARİHİ: 01.07.2010 REV.NO :01   REVİZYON TARİHİ : 01.10.2013